På onsdagen beslutade Malmös kommunstyrelse att satsa drygt tolv miljoner kronor på vad man kallar en handlingsplan mot ”islamofobi” och ”antimuslimsk rasism”. Som enda parti motsatte sig Sverigedemokraterna beslutet.

Medan det skett en explosionsartad ökning av antisemitism bland migranter och vänsterextremister i Sverige tvingas Malmös skattebetalare lägga 12,5 miljoner kronor på det nya projektet fram till 2027.

Stadskontoret i Malmö, som tagit fram handlingsplanen, hävdar att ”islamofobi och antimuslimsk rasism leder till diskriminering på bland annat arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i kontakt med myndigheter” och för att bekämpa detta ska muslimer enligt planen synliggöras mer och ”ses som en tillgång”.

SD-nej

Sverigedemokraterna i Malmö tillstår att arbetet mot rasism är viktigt men anser samtidigt att olika handlingsplaner för specifika grupper inte behövs utan att det räcker med en generell sådan.

– I dagens samhälle blir rasism mot svenskar, som till exempel förnedringsbrott, allt vanligare och grövre, och vad gäller antisemitiska brott så måste det i rimlighetens namn framhållas att det är just den muslimska gruppen som till absolut största delen står bakom dessa, säger oppositionsråd Magnus Olsson (SD), och fortsätter:

– Även gruppen afrosvenskar och hbtqi-personer är svårt utsatta, så mot bakgrund av allt detta anser vi att det är stötande att Malmö stad lägger miljontals skattekronor på ett arbete mot rasism som endast framställer muslimer som offren.