På ett äldreboende i Uppland har personalen bristande kunskaper i svenska språket. Men när både anhöriga och medarbetare rapporterar problemen kallar chefen kritikerna för ”rasister”.

Det är anhöriga men även anställda som larmar om att personal på äldreboendet Lillsjögården i Almunge öster om Uppsala kan för dålig svenska.

LÄS ÄVEN: Asylsökaren Nawras förnedrade kvinnor på äldreboende – filmade allt

En av de som har framfört kritik mot äldreboendet berättar för statsradion att personalen inte har det som krävs för att utföra arbetet.

– De är folk som inte kan svenska, de kan inte prata, de kan inte skriva. Det är våra vårdtagare som i slutändan kommer åka på det, säger kvinnan som vill vara anonym.

Anhörig vittnar

Ytterligare en person som vittnar om problematiken är en anhörig. Carola har sin mor på äldreboendet och hon hävdar att personalen överhuvudtaget inte förstår svenska.

– Hon har svårt att gå och svårt att röra sig. Hon har fruktansvärd värk och hon kan tala om att hon har det. Men de förstod inte henne utan tog ju i henne och drog i henne, säger Carola till statsradion.

Arbetar med ”språkutveckling”

Efter en incident på boendet upprättades en avvikelserapport och en lex Sarah-anmälan. Men när ansvarig chef fick det på sitt bord nonchalerades kritiken och personerna som klagade pekades ut som ”rasister”.

Petra Gretner, områdeschef för särskilt boende i Uppsala kommun, berättar att rapporterna ska ses över på nytt och att boendet ska börja arbeta med ”språkutveckling”.

LÄS ÄVEN: Gängkriminell berättar: Jag fick jobb på äldreboende