I höstas fick en person på ett boende i Mullsjö fel dosering av ett läkemedel och fördes akut med ambulans till sjukhus. Trots misstaget avser Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, inte att granska fallet närmare.

Vid händelsen i september kontaktades personal med högre befogenhet och man beslutade att föra personen till akuten. Där kunde man konstatera att andningen hade påverkats av det flytande läkemedlet, som enligt Jönköpings-Posten inte nämns vid namn i anmälan. Patienten beskrevs som dåsig och fick syrgas.

LÄS ÄVEN: Larmrapport från Ivo: Allvarlig politisk vanskötsel av äldreomsorgen

Personen fick stanna på sjukhuset över natten och kunde återvända till boendet dagen efter och mådde då normalt igen.

Fallet anmäldes till Ivo där man meddelar att ärendet avslutas och att inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Man hänvisar till att vårdgivaren Mullsjö kommun fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Man skriver också att fallet till stor del handlar om personalkontinuitet och läkemedelshantering.

Dåliga svenskkunskaper

Tidigare i år riktade dock Ivo kritik mot kommunen för just läkemedelshantering. I april skrev myndigheten i en rapport att många livsavgörande bedömningar av patienter görs av personal som har den lägsta utbildningsnivån.

En del av kompetensbristen handlar också om att vård- och omsorgspersonal har otillräckliga kunskaper i svenska, slog man fast.

LÄS ÄVEN: Läkare med utländsk utbildning överrepresenterade i Ivo-anmälningar