Förra året dömdes en yngling med utomvästlig invandrarbakgrund till fängelse för att i bostaden ha tillverkat bomber som skulle användas i gängkriminella bombdåd. Nu har hyresvärden sagt upp kontraktet för lägenheten i ’utsatta’ Rosengård i Malmö och familjen får se sig om efter annat boende.

Det var den 27 december förra året som Malmö tingsrätt dömde 19-årige Adam El Mughrabi till fängelse i fyra år för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse – brott begångna i september samma år.

En kumpan till Adam, 38-årige Aram Ali Mahmoud, dömdes till samma påföljd för samma brott men även för narkotikabrott. Han hade nyligen dömts för andra brott – grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri – och fick därför sitt villkorliga frisläppande i förtid förverkat.

LÄS ÄVEN: Grannarna livrädda – nu vill hyresvärden vräka gängkriminella mördarbröder

Bombbeställare: ”Måste spränga bort entré/dörrar”

I domen står att duon ägnat sig åt “en cynisk exploatering av det eskalerande våld som hemsökt det svenska samhället under senare år och har i förlängningen kunnat medverka till stort mänskligt lidande”. I konversation mellan bombtillverkarna och deras kunder kunde polisen vid spaning bland annat läsa: “Ja behöver flera styckna men de måste spränga bort entré/dörrar förstår du?

Bakom brottsrubriceringarna döljer sig bombtillverkning på uppdrag åt Rosengårds kriminella invandrargäng, bomber som skulle användas för att spränga sönder entréer till fastigheter som ett led i pågående gängkrig. ”Termosbomberna” har bedömts vara så kraftfulla att om de exploderat av misstag i lägenheten hade stora delar av fastigheten kunna blåsas ut och ett stort antal hyresgäster dödas eller skadas.

Lagändring gör det lättare att vräka

Detta tillsammans med att mamman i familjen inte tagit ansvar och att sonen ägnat sig åt att bygga bomber hemma bedömde bostadsbolaget MKB vara tillräcklig grund för uppsägning. Regeringen har på initiativ från Sverigedemokraterna också tagit fram ett förslag till en lagändring som gör det enklare att säga upp kontrakt där en eller flera personer i hushållet är gängkriminella.

Lagändringen har flera syften – dels skickar den signaler till föräldrar att bättre ta ansvar för sina barn om man vill bo kvar och dels ökar det tryggheten för de laglydiga boende i området om det rensas från grovt kriminella element. Flera fastigheter där gängkriminella bor har utsatts för skjutningar och sprängningar med stor fara för andra boende.

– Vi vill öka tryggheten i landets bostadsområden och förslaget innebär bättre möjligheter för hyresvärdar att vräka hyresgäster som begår brott i lägenheten eller i närområdet, sade justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff där lagförslaget presenterades.

I det aktuella fallet har mamman fallerat i sitt föräldraansvar under lång tid. Sonen har med mammans vetskap varit gängkriminellt aktiv i flera år och välkänd av såväl polis som socialtjänst. Detta för bland annat knarkhandel och stölder i gängmiljö. Nu hade han stigit i graderna till bombmakare.

LÄS ÄVEN: Regeringen och SD ense: Vräk familjen när barnen begår brott

Hyresnämnden har sista ordet

Ärendet ska nu slutgiltigt avgöras av Hyresnämnden. Bostadsbolaget MKB har tidigare förlorat där i ett annat liknande fall där flera personer i familjen var aktivt och grovt gängkriminella. Dock lade nämnden då tyngd vid att brotten inte begått i eller i närheten av bostaden. I den nu aktuella fallet har bomverkningen pågått i lägenheten.

Regeringens och Sverigedemokraternas lagförslag om att enklare kunna säga upp och avhysa familjer med gängkriminella element väntas vara skarp lag och i kraft i slutet av maj. I motsats till tidigare ska då inte endast brottslighet begången i eller i anslutning till bostaden vägas in vid en uppsägning utan alla brott som en boende ägnat sig åt.

I likhet med lagar i allmänhet kan denna inte tillämpas retroaktivt på det nu aktuella fallet. På MKB är man ändå hoppfulla om att Hyresnämnden ska ta hänsyn till det större allvar med vilket man idag i samhället ser på den här problematiken.

– Familjen kan redan idag bli av med sin lägenhet om barnet begår brott i hyreslägenheten men nu utvidgar vi detta till närområdet. Det riktar sig inte mot föräldrar som tar sitt ansvar. Det här handlar om föräldrar som inte bryr sig eller till och med accepterar brottsligheten, förklarade justitieministern.

Hem & Hyra: En effektiv lag

Tidningen Hem & Hyra har på eget initiativ gjort en granskning av brottsligheten i Malmö kunnat visa hur effektiv den aktuella lagskärpningen kan bli. Man konstaterar att 56 gravt dysfunktionella hushåll med gängkriminella element skulle kunna avhysas i stadens ’utanförskapsområden’

Många laglydiga boende i dessa områden som under lång tid plågats hårt av den grova gängkriminaliteten och sett tryggheten försvinna, ser med stor tillförsikt fram emot att lagändringen träder i kraft och börjar tillämpas. Man konstaterar nöjt att ”det kommer bli en stor flyttcirkus” som någon formulerat det.

Hem & Hyra konstaterar också att lagändringen välkomnas av bostadsbolagen. De allra flesta som idag och under lång tid haft problem med gängkriminella i sitt bostadsbestånd men inte kunna göra något åt saken säger till tidningen att man kommer att använda verktyget när det kommer på plats.