Digitalgurun Amed Mohammed är en föreläsare som trendar just nu. Han är programmerare med ett förflutet som digitalkonsult för företag som Stena Line och Coop och surfar nu högt på AI-vågen och den framskjutna debatten om invandrad gängkriminalitet. Det förstnämnda är han övertygad om är lösningen på det sistnämnda.

Den föreläsning han nu erbjuder hugade aktörer att upphandla handlar om hur AI-verktyget ChatGPT kan lösa gängkriminaliteten där alla andra gåt bet. Den sittande regeringens idéer om hårdare straff och visitationszoner tror Mohammed inte alls på utan avfärdar som populistiska floskler.

Ett av de fora som anlitat Mohammed för en föreläsning är Di Världen som vill vara en ledande plattform för att ur ett vänsterliberalt perspektiv diskutera de stora globala frågorna. I år gör man emellertid också ett mer provinsiellt nedslag i Sverige för att lösa problemet med den skenande gängkriminaliteten.

Har både analysen och åtgärderna klara

Där politikerna och rättsväsendet gåt bet tror man på DI Världen att digitalgurun Amer Mohammed kan sitta inne med lösningen. Han analys av de bakomliggande orsakerna är inte ny men väl det recept han har på åtgärder.

– Om vi zoomar ut och tittar på utmaningen ur ett större, mer långsiktigt perspektiv, samt tittar på forskning i ämnet, är en stor anledning till att individer hamnar snett i samhället utanförskap. Av en eller flera anledningar känner man sig utanför samhället, förklarar han för DI Världen inför sin föreläsning där.

Eftersom de gängkriminella i grunden är offer för ”socioekonomiska faktorer” och andra samhällsstrukturer är det inte straff man bör satsa på utan hjälp och stöd. Polisen och andra aktörer har tidigare satsat stort på initiativ av det slaget såsom pizzakvällar, kaffestugor, fler fritidsgårdar, graffitiväggar med mera.

Vill ersätta gamla analoga metoder med moderna digitala

Problemet med dessa är enligt Mohammed att de är för ålderdomligt analoga i den dataålder vi lever. Den moderna patentlösningen för att få bukt med gängkriminaliteten är i stället ChatGPT och liknande AI-verktyg.

Med dessa kan man enligt Mohammed bryta den ”känsla av utanförskap” som många invandrarungdomar upplever när de ”tycker att skolan är för för jobbig eller tråkig och har svårt att hänga med och koncentrera sig”.

– Detta gör att man allt mindre känner sig motiverad och blir skoltrött, vilket till slut leder till att man hamnar utanför. Kombinera det med att man bor i ett socioekonomiskt utsatt område där föräldrarna varken har tid med att hjälpa till, då de måste jobba två jobb vardera, eller har råd med en privatlärare, som ofta är lösningen för vissa andra samhällsskikt, analyserar digitalgurun.

En digital privatlärare till varje elev

Och i motsats till landets politiker sitter Mohammed inne med en fungerade lösning. Om varje skolelev får en ChatGPT-privatlärare kommer gängkriminaliteten att försvinna som genom ett trollslag.

– Det är här teknik som ChatGPT kommer in! I stället för att, som våra politiker verkar göra nu, stoppa huvudet i sanden och förbjuda teknik i skolan, så bör man använda tekniken för att kunna göra något man aldrig kunnat göra förr: att erbjuda en privatlärare för varje elev, konstaterar han.

Mohammed sjunger vidare chatbotens lov genom att berätta hur den kan förstå den enskilda elevens kompetensnivå och anpassa innehållet för de ofta svagbegåvade elever det här handlar om att hindra från att gå med i det lokala kriminella nätverket. Enligt digitalgurun kan ChatGPT upptäcka om eleven har ADHD och liknande diagnoser genom att analysera dennes röst och profil på tangentbordstryckande.

Sverige har en skyldighet

Vid skoldagens slut sammanställer Chatbot en rapport om varje elev som skickas digitalt till läraren. Hon eller han kan utifrån den i samråd med ChatGPT avgöra hur nästa digitala skoldag ska se ut.

– Tänk på vad detta skulle göra med samhället långsiktigt! Färre barn och ungdomar hamnar utanför, färre som väljer fel väg, fler som upptäcker det fina med att förstå sin omvärld, säger en lyrisk Mohammed.

Han tycker att Sverige i egenskap av att vara ett rikt och utvecklat land ”har som skyldighet” att erbjuda invandrarelever den här sortens ”upplevelser” i skolan. En föreläsning där Mohammed under en halvtimme utvecklar dessa tankegångar kan köpas för det facila priset av 45 000 – 55 000 kronor.