LEDARE • Rapporterna om hur våra myndigheter infilterats av invandrare som läckt information till kriminella nätverk eller på andra sätt missbrukar sina positioner för korruption, utlämnande av sekretessbelagda handlingar eller annat duggar nu tätt. Jag har varnat för för denna utveckling i decennier men vi har bara sett toppen på isberget. Detta är ytterligare ett exempel på den svenska paradgrenen i att vara ”aningslös” och ”naiv”. Sverige måste komma till rätta med detta omedelbart och även rätta till tidigare misstag.

Troligen behövs ingen ny genomgång av infiltrationen av våra myndigheter men för sakens skull kan några av Samnytts artiklar få symbolisera det hela:

Försvarsmakten beordrades ”öka mångfalden” – anställde iranier som spionerade åt Ryssland
Internutredning visar tio fall där Kriminalvården infiltrerats
Domstolsturken åtalas för att ha läckt till kriminell klan
Gängkriminell samhällsinfiltration ”stort samhällshot”
Kvinna infiltrerade Kriminalvården – skulle hjälpa gängledare
Anställd på Malmö tingsrätt sparkad – lämnade ut sekretessbelagda uppgifter
Polisen storsatsar på mångfaldsrekrytering – hudfärg viktigare än kompetens
Kartläggning: Fängelserna tas över av de kriminella
Kvinnlig kriminalvårdare hade relation med intagen

Tidigare har vi sett återkommande rapporter från Migrationsverket om hur etniska grupper, klaner och andra antingen regelrätt mutats att ge ut uppehållstillstånd, eller gjort det för att gynna sin släkt, klan eller folkgrupp.

Idag är rättsväsendet under uppbyggnad och stora resurser har och kommer fortsatt att tillföras alla delar; från Kriminalvården till polisen till åklagarna med mera. I denna process riskerar ytterligare infiltration från diverse invandrade klaner att ske, speciellt om rättsväsendets mantra om ”etnisk mångfald”, kvotering och andra PK-floskler får fortsätta härja.

Detta är en stor fara för Sverige.

”Du är vad du äter”

Talesättet ”du är vad du äter” handlar om att uppmana folk att äta nyttigt. Principen är likadan för ett samhälle. ”Tar vi in Mellanöstern så får vi Mellanöstern” är något som vi i invandringskritiska kretsar sagt under lång tid. Det gäller såklart för ett samhälle i stort, som i slutändan alltid kommer definieras av de demografiska förutsättningarna.

Men en central del i detta är våra myndigheter och sättet på vilket vårt land styrs. På samma sätt som ”tar vi in Mellanöstern så får vi Mellanöstern” gäller för Sverige i stort, gäller det även för våra myndigheter. Men när myndigheterna etnifieras så kommer klanstrukturer, korruption och allt vad det innebär medföra att processen att styra Sverige försämras kraftigt och att den katastrofala situationen eskalerar.

Det är också en direkt risk för somliga medborgare när klanstrukturer får tillgång till sekretessbelagd information, till exempel om var någon med skyddade uppgifter bor. Det kan även handla om mer generella aspekter där en helt annorlunda förvaltningsmentalitet får tillträde i kommuner eller regioner och som inte har de grundläggande värderingar och synsätt som passar för uppgiften att i detalj styra vissa delar av landet.

I korthet blir förvaltningen av våra myndigheter mer så som myndigheterna förvaltas i de länder varifrån de nya tjänstemännen kommer, vilket givetvis är negativt för Sverige.

Utkvotering?

Infiltreringen och etnifieringen av myndigheter och politik har pågått länge. Omar Al-Ganas var ett sådant exempel som Samnytt avslöjade. Hur fel det kan gå visade även historien med Nadim Ghazale som slutade jobbet som polis efter Samnytts avslöjande.

Men sådana exempel är såklart bara toppen på isberget. Det är bara det som upptäcks och skrivs om, men samtidigt pågår processen med inkvotering, infiltration och etnifiering på alla håll i samhället, vilket de senaste skandalerna från våra domstolar och kriminalvården vittnar om.

Politiker och journalister har bedyrat hur viktigt det är att få in invandrare på arbetsmarknaden och inte minst på myndigheter, gärna i ledande positioner. Och ja, det är såklart viktigt att de som invandrar hit har jobb och egen försörjning.

Men medan det givetvis inte handlar om alla invandrare – som bekant skiljer sig invandring från invandring i många fall – är det uppenbart att klantänk och etnisk tillhörighet för framförallt vissa invandrargrupper ofta är viktigt, rentav avgörande, för beslut och tillvägagångssätt. Ibland är det ren planerad infiltration, där ett kriminellt gäng skickat in en av deras att rekryteras av någon naiv svensk myndighet men ibland sker problemet ”naturligt” i takt med att etnifieringen tilltar.

Därmed blir tanken, vilket jag anser vara bevisat genom åren, om inkvotering farlig för landet och dess invånare. På samma sätt som en hel kader av sjuklöverpolitiker nu erkänt att ”de inte såg det komma”, ”de varit naiva”, ”varit aningslösa” menar jag att de är naiva och aningslösa och gravt oansvariga i deras iver att kvotera in folk, gärna från Mellanöstern och Afrika.

För Sveriges bästa måste all form av kvotering och all form av strävan efter ”etnisk mångfald” stoppas omedelbart, och istället bör man börja tänka på sätt att korrigera det tidigare felen med de som kvoterats in baserat på etnisk bakgrund, istället för på kompetens och lämplighet. Annars gräver vi bara en ännu djupare grop för oss själva.

Här en video jag gjorde från 2020 som berör samma problematik: