Det kan bli svårare och mer riskfyllt än hittills att stoppa den illegala invandringen till Europa. Detta sedan de organiserade brottssyndikaten börjat utrusta migranterna med vapen.

Rapporter kommer nu från den serbisk-ungerska gränsen om att den albanska maffian i Kosovo börjat förse de stora skaror av illegala välfärdsmigranter som försöker forcera sig in i Europa med vapen. Uppgifterna kommer från de serbiska myndigheterna.

Det är i samband med omfattande nedslag mot den eskalerande illegala människotrafiken över gränsen som serbisk polis upptäckt att migranterna allt oftare är beväpnade. När man efterforskat varifrån vapnen kommer har det visat sig att leverantören i flertalet fall är den albanska maffian med säte i Kosovo.

Serbiens inrikesminister höll tal

Uppgifterna bekräftades av Serbiens inrikesminister Bratislav Gasic i ett tal till nationen på torsdagen. Han berättade att ett stort antal handeldvapen beslagtagits av gränspolisen i samband med att man stoppat illegala gränspassager.

Vapnen har kunnat spåras tillbaka till organiserade kriminella grupperingar som opererar i Pristina och som tjänar pengar på att på olika underlätta för de illegala migranterna att ta sig över gränsen för att få ta del av det europeiska välståndet.

– De är inte migranter, de är organiserad kriminella gäng, och vi bekämpar dem, sade Gasic.

Han underströk att den albanska maffian i Kosovo understödjer dessa organiserade grupper, inte bara genom att förse dem med vapen utan också på andra sätt med bland annat transporter och förnödenheter.

Omfattande räder mot illegala migranter

I slutet av oktober mobiliserades hundratals serbiska poliser och stationerades ut för att bevaka den serbiska-ungerska gränsen och närliggande bosättningar. Detta efter att olika falanger av illegala migranter hamnat i väpnat bråk med varandra vilket resulterat i ett flertal döda.

Under de följande veckorna grep serbiska myndigheter närmare 5 000 illegala migranter i områdena Subotica, Zombor, Nagykikinda och Pirot i landets sydöstra delar. Man beslagtog samtidigt nio maskingevär, fem pistoler, fler än 1 600 vapenpatroner, hundratals pass och mindre mängder av narkotika.

Under operationen arresterades åtta personer för människosmuggling och ytterligare 190 personer lagfördes för diverse andra brott.

En miljon tog sig in under migrantkaoset 2015

När migrantkaoset var som värst 2015 tog sig cirka en miljon illegala migranter in i Europa via den så kallade västra balkanrutten som Serbien utgör en del av. Enligt officiella siffror är den populäraste rutten för illegal invandring fortfarande landvägen genom västra Balkan.

Eftersom de serbiska myndigheterna inte deporterar de som grips, utan endast transporterar dem tillbaka från norra till södra gränsen, är många av de illegala migranterna i rörelse igen och tar sig på några dagar den ungerska gränsen som de återigen försöker forcera för att ta sig in i EU.