En migrant från Irak döms för brukande av falsk urkund efter att med falska handlingar ha försökt lura till sig akademiska meriter och kvalificerade jobb som ingenjör som han i verkligheten saknar kompetens för.

Falska examensbevis blir allt vanligare bland migranter i Sverige. Men hjälp av falska dokument lurar man till sig anställningar som läkare, sjuksköterska, ingenjör, lärare osv som man saknar kompetens för.

I ett aktuellt fall fattade granskningsmyndigheten UHR misstankar när det förekom felstavningar och andra märkligheter i vad som påstods vara ett examensbevis från Irak som en 40-årig migrant ville få vidimerat i Sverige så att han kunde ta jobb som ingenjör här.

Och vid en kontroll med det uppgivna lärosätet i Bagdad visade det sig mycket riktigt att det dokument som 40-åringen skickat in till de svenska myndigheterna var ett falsarium. Tilltaget polisanmäldes och den irakiske migranten ställdes inför rätta.

Döms endast till böter

Mannen döms nu för brukande av falsk urkund. Södertälje tingsrätt ser emellertid milt på brottet. Påföljden stannar vid villkorlig dom och några tusenlappar i böter. Han får också stanna i Sverige och utvisas inte.

En falsk ingenjör på fel plats utgör livsfara i samband med ett hus- eller brobygge som i värsta fall skulle kunna rasa. Falska utländska läkare, som också har uppdagats, kan på motsvarande sätt utgöra en livsfara för patienter.

40-åringen erkänner gärningen men ursäktar den med att han 2007 var tvungen att lämna Irak i all hast och då inte fick med sig de äkta handlingarna. Varför han inte kunnat rekvirera dem senare under de dryga 15 år han vistats i Sverige framgår inte.

Han dukade i förhör och i domstol upp en lång berättelse om hur han ska ha skickat sin bror till Bagdad för att hämta dokumenten. Denne ska i sin tur ha anlitat ett ombud i landet för uppdraget. 40-åringen menar sig inte haft en aning om att de papper han i slutänden fick var falska.

Den historien tror domstolen inte på. Bland annat eftersom ingen har hört talas om honom på det universitet i hemlandet, University of Technology i Bagdad, där han påstår att han utbildat sig till ingenjör. När 40-åringen fått frågor om utbildningen har svaren också varit vaga och han säger sig inte riktigt minnas vilka kurser han gått.

Syriska migranter sticker ut

UHR avslöjar varje månad flera försök från migranter att falskeligen tillskansa sig akademiska meriter. Mörkertalet för sådant som inte upptäcks kan också vara stort.

Allra mest utbrett är fusket bland migranter från Syrien, som under ett antal år varit en av de dominerande asylsökargrupperna i Sverige och som med hänvisning till situationen i hemlandet av Migrationsverket beviljats automatiska uppehållstillstånd.

Urkundsfusket indikerar att inte alla syrier är de flyktingar de utgett sig för att vara. Andra migranter har hittat en födkrok i att tillverka den hör sortens falska urkunder och sälja till hugade spekulanter.

Det har också gett en falsk bild av utbildningsnivån hos migranterna, där bland annat statstelevisionen SVT gjort gällande att migrantströmmarna från den här delen av världen utgör ett ”kompetensregn”.