Den så kallade könstillhörighetslagen som riksdagen röstade om under veckan kan komma att gynna kriminella och terrorister. Det befarar flera remissinstanser.

Tre remissinstanser, Svenska bankföreningen, Brottsförebyggande rådet och Kronofogdemyndigheten, varnade redan för drygt två år sedan för konsekvenserna av den nya lagen – som då ännu bara var ett utkast.

Tre personnummer

Anledningen är att de som ansöker om juridiskt könsbyte samtidigt får ett nytt personnummer. Om de därefter byter tillbaka till sitt biologiska kön, så återfår de inte det personnummer de hade från början utan får ett nytt – tredje – personnummer.

– Det handlar framförallt om dem som byter juridiskt kön, och sedan ångrar sig och byter tillbaka. Då får man inte sitt gamla personnummer utan får ett nytt personnummer. Och det är det vi tror kan utnyttjas av kriminella, säger Svenska bankföreningens presschef Lena Barkman till Samnytt.

Föreningen befarar i sitt remissvar att könsbytesmöjligheten kan komma att utnyttjas av ljusskygga typer som ägnar sig åt penningtvätt eller finansiering av terrorism. Personer som bankerna försöker hålla ett öga på kan dyka upp som kunder i banken igen, under ny identitet.

Från regeringshåll har man påtalat vikten av att myndigheter och andra institutioner, exempelvis banker, bygger datasystem som kan spåra människors personnummerbyten. Men det är oklart i vilken utsträckning bankerna hinner förbereda sina system för den nya lagen som träder i kraft nästa år.

– Det vet inte riktigt vi, säger Lena Barkman.

LÄS ÄVEN: SÅ kan Ellen straffas för trots mot Kristersson – ”Beror på orsaken”