De jemenitiska huthirebellernas attacker mot civila fartyg på Röda havet hotar stora och viktiga delar av världshandeln som går genom Suezkanalen. Nu vill Sveriges regering skicka militär till området för att delta i två insatser, en USA-ledd och en EU-ledd. Men hos Försvarsmakten ställer man sig frågande och säger sig inte ha informerats.

Huthirebellernas piratattacker är kopplade till händelserna i Gaza där man står på Hamas sida mot Israel. För att skydda handelsfartygen och säkra frakttransporterna har flera internationella insatser initierats.

Svenskt militärt deltagande övervägs

Den svenska regeringen aviserade i januari att man övervägde att skicka svensk trupp till två av dessa. Det handlar om den redan pågående USA-ledda Operation Prosperity Guardian och EU-initierade Aspides som ligger i startgroparna.

Planerna börjar nu ta mer fast form från regeringens sida och mer konkreta planer formulerades i samband med att utrikesminister Tobias Billström (M) deltog i ett möte med riksdagens försvarsutskott och utrikesutskott.

– Huvuduppgiften är att se till att skydda den civila sjöfarten mot de anfall som huthirebellerna genomför urskillningslöst och som hotar att sätta vitala delar av världshandeln ur spel. Vi har ett gemensamt ansvar med våra partnerländer, säger Billström i en kommentar till media.

Exakt hur de svenska militära styrkorna ska se ut är inte bestämt. Enligt försvarsminister Pål Jonson (M) lutar det mer åt att skicka stabsofficerare än fotsoldater. För deltagandet i den USA-ledda insatsen har även att skicka svenskt flyg diskuterats.

Vill se bred parlamentarisk uppslutning

För att sätta planerna i verket vill regeringen ha en bred uppslutning i riksdagen. Det inkluderar det stora oppositionspartiet Socialdemokraterna som i nuläget inte är redo att ge sitt bifall.

– Så som upplägget ser ut nu kommer man inte få stöd från vårt parti, sade Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson efter torsdagens utskottsmöte.

Innan S kan ge klartecken måste ”många frågor” om det tilltänkta svenska deltagandet i de militära operationerna i Röda havet besvaras, förklarade Johansson.

Risk för eskalering till storkonflikt

Han klargjorde dock att S inte stänger dörren utan vill ha en dialog med regeringen i frågan. Det man från partiets sida befarar är att situationen i regionen ska eskalera och att Sverige då kan komma att dras in i en mycket större konflikt.

Enligt Billström är de operationer som regeringen vill skicka svensk militär till ”defensiva till sin karaktär” och ska inte jämföras med de offensiva militära attacker som USA och Storbritannien iscensatt mot mål i Jemen. Sverige ska enligt utrikesministern inte delta i några angrepp på jemenitiska markmål.

Billström ser framför sig att den EU-ledda operationen Aspides som ännu är på planeringsstadiet kan sättas i verket med ett svenskt deltagande i samband med nästa utrikesråd den 19 februari.

Försvarsmakten inte informerad

Men på Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm ställer man sig frågande till regeringens planer. Mer konkret vill man gärna veta vilka militära resurser man i Rosenbad tänkt sig att Sverige kan skicka.

Redan för flera veckor sedan stod det klart att Sverige knappast har möjlighet att skicka några fartyg till Röda havet. På försvarsstaben är man därför överraskad av utrikesminister Tobias Billströms besked på torsdagen.

Marinen och flygvapnet undrande

Marinens kommunikationschef Jimmie Adamsson vill ha ett besked från regeringen om vad den har tänkt sig att Sverige ska kunna bidra med i form av fartyg.

Flygvapnets ledning är lika undrande till de signaler som kommit om att svenskt flyg ska kunna sättas in i Röda havet. Flygvapnets kommunikationschef Louise Levin säger att man inte fått någon som helst information från regeringen om vad som ska skickas till Röda havet och att samma frågetecken finns hos övriga försvarsgrenar.

Inte möjligt skicka svenska stridsfartyg

Redan på årets upplaga av rikskonferensen Folk och försvar flaggade marinchef Ewa Skoog Haslum för att det inte inte är möjligt att några skicka svenska stridsfartyg till Röda havet. Det handlar om säkerhetsskäl förklarar nu marinens kommunikationschef Jimmie Adamsson.

De fartyg som kan tänkas vara mest aktuella för ändamålet är de fem Visbykorvetterna. Men dessa saknar det luftvärn som behövs för att delta i insatsen. Tanken är att korvetterna ska utrustas med sådant men det beslut som krävs för att gå från ord till handling har ännu inte fattats.

Huthirebellerna inga primitiva sjöpirater

Man påtalar från försvarets sida att de motståndare man nu ska möta, de så kallade huthirebellerna, inte är att jämföra med de primitivt utrustade somaliska sjöpirater som Sverige tidigare varit med att skydda civila fartyg mot. De jemenitiska rebellstyrkorna är avsevärt bättre utrustade med bland annat raketvapen, helikoptrar och drönare.

I brist på konkreta besked från regeringen spekulerar man inom Försvarsmakten om att det snarare kommer att bli rådgivare och expertis av olika slag som Sverige kommer att skicka till Röda havet inte fartyg och stridskrafter.