Som tidigare rapporterats har Samnytts ansvarige utgivare Mats Dagerlind dömts av Stockholms tingsrätt till en månads fängelse för förtal och grovt förtal av Näthatsgranskaren Tomas Åberg i ett civilmål som denne drivit. Dagerlinds brott? Att Samnytt publicerat nyhetsbevakande artiklar om andra rättsprocesser som Åberg varit inblandad i. Stötta Samnytt i rättsprocessen genom att köpa vår t-shirt ”Free Mats”.

I samband med de berörda artiklarna har Samnytt vid flera tillfällen varit i kontakt med Åberg, som även ställt upp på längre intervjuer med en av våra journalister. Han har heller inte kommunicerat någon kritik till oss om de artiklar vi skrivit. Det var därför med stor förvåning vi mottog en stämningsansökan från en jurist han anlitat där han önskar få oss fällda för grovt förtal och att betala honom 50 000 kronor i skadestånd.

Åtalet omfattade inledningsvis 13 punkter fördelade på fyra artiklar. Första instans i ett mål av detta slag är en jury vars beslut inte kan överklagas. Juryn ansåg att 10 av punkterna inte utgör förtal men att tre av dem gör det, varav en är att betrakta som grovt förtal. Dessa fördelar sig på tre av artiklarna medan den fjärde artikeln friades helt.

De tre återstående punkterna gick således vidare till tingsrätten att bedöma. Tingsrätten valde att agera transportsträcka åt juryn och kommer till exakt samma slutsats. Då vi fällts i ett annat förtalsmål för ett drygt år sedan för en granskande artikel om DN-journalisten Saeed Alnahhal och vår ansvarige utgivare Mats Dagerlind fortfarande står under villkorlig prövotid för det ”brottet” ansåg tingsrätten att fängelse nu var den enda tänkbara påföljden.

Konkret handlar det om en artikel där Tomas Åberg stämt en äldre rullstolsbunden sjukpensionär för förtal och två artiklar där Åberg stämt journalisten Joakim Lamotte för förtal. I artiklarna har Samnytt återgett/citerat ett urval av de uppgifter, i ett nyhetsrapporterande sammanhang, som legat till grund för stämningarna men inte formulerat några egna omdömen om Tomas Åberg. Den fjärde artikeln som friades är en bakgrundsteckning av Åberg och de händelser som utgör grunden till att han tillskrivits vissa epitet som i andra rättsfall befunnits utgöra förtal.

ARTIKLARNA SOM ANSÅGS VARA FÖRTAL:

Artikel 1: Näthatsgranskaren kräver 15 900 kronor av synskadad handikappad fattigpensionär
Artikel 2: Tomas Åberg kräver mer pengar – Lamotte: ”Han vill ha hundratusen av mig”
Artikel 3: VIDEO: Se Joakim Lamottes försvar i domstolen

Vår hållning i rättstvisten har varit att Samnytt inte begått något förtalsbrott. Vi har inte formulerat några egna omdömen om Åberg, endast citerat, i form av text eller skärmbilder, ett urval av de omdömen som andra gjort om honom och som utgjort grunden för de rättsfall gällande förtal som han varit inblandad som kärande i. I samtliga fall har citaten återgetts i ett nyhetssammanhang, där det tydligt framgår att det inte är våra omdömen, utan andras, samt att de som uttalat dessa blivit dömda för det.

Vi har hävdat och fortsätter att hävda att våra publiceringar varit försvarliga inom ramen för en kriminaljournalistisk bevakning och att Tomas Åberg dessutom är att anse som en offentlig person som måste tåla granskning. I den kontexten och som ett grundlagsskyddat medium med ansvarig utgivare ska man inte fällas för förtal. Det har juryn och sedan även tingsrätten på några punkter ändå valt att göra.

Utöver att krypa in i fängelse en månad döms Mats Dagerlind även att betala ett skadestånd till Tomas Åberg på 20 000 kronor. Eftersom han förlorat på en majoritet av åtalspunkterna sätts beloppet ned relativt de 50 000 kronor som han begärt. Av samma skäl får Tomas Åberg även stå för sina egna rättegångskostnader som enligt uppgift uppgår till drygt 300 000 kronor.

– Att man kastar granskande journalister i fängelse är något vi hittills förknippat med totalitära diktaturer. När det skett i andra länder har publicister och företrädare för människorättsorganisationer i Sverige slutit upp med ett mangrant stöd och hårda fördömanden. När vi får en egen Dawit Isaak råder däremot en talande tystnad från Svenska Pen, Journalistförbundet, Publicistklubben, Amnesty med flera, kommenterar Mats Dagerlind domen.

Det hade varit en hård ekonomisk smäll för tidningen om vi återigen som i det förra förtalsmålet tvingats stå för motpartens rättegångskostnader. Att vi nu slipper det är en ljuspunkt i en i övrigt märklig och som vi upplever det felaktig dom. De tre punkter vi fälls för är snarlika de tio som vi frias för vilket borde visa att vi bör frias från samtliga punkter. Uppgifter kommer dessutom från offentliga rättshandlingar.

Vi hoppas att en högre instans ska inse detta och dessutom ta den hänsyn till att vi är ett grundlagsskyddat nyhetsbevakande medium som vi upplever att tingsrätten underlåtit att göra. Sådana omfattas nämligen av andra lagar än vanliga förtalsmål, exempelvis Åberg vs Lamotte. Om domen står sig innebär det påtagliga inskränkningar i tryckfriheten när det gäller kriminaljournalistik, inte bara för Samnytt utan för alla medier.

– Det är absurt att journalister i Sverige nu fängslas för inget annat än att de gör sitt granskande och nyhetsbevakande jobb. Det är oerhört viktigt att de som inser vidden av detta nu mobiliserar och står upp för den tryckfrihet vi trodde var grundlagsskyddad men i realiteten visat sig inte vara det utan reducerad till intet förpliktande tjusiga fraser. Vi behöver ditt aktiva stöd i den fortsatta rättsprocessen, säger Samnytts VD Kent Ekeroth.

Stötta Samnytt – köp vår t-shirt

Vi behöver läsarnas hjälp under rättsprocessen – stötta genom att swisha en donation till 123 083 3350 eller bli prenumerant HÄR. Vill du hellre donera till tidningen via andra betalsätt finns mer info om det HÄR.

Samnytt har även lanserat en t-shirt som du kan köpa i vår butik för att dels stötta oss ekonomiskt och även visa ditt stöd öppet.

Foto: Samnytt

LÄS MER: Samnytts ansvarige utgivare döms till fängelse – efter journalistik om Näthatsgranskaren