Stödet för Hamas bland befolkningen i de palestinska områdena är litet eller näst intill obefintligt. Så brukar det låta då medierna rapporterar om kriget mellan Israel och terrorgruppen. I själva verket är stödet för Hamas och andra terrorgrupper stort, vilket framgår av en ny undersökning.

Undersökningen som publicerades i oktober av Fikra Forum, en del av den amerikanska tankesmedjan The Washington Institute for Near East Policy, visar att majoriteten av Gazaborna har en positiv åsikt om Hamas. Även terrorgruppen Islamiska jihad är omtyckta.

LÄS ÄVEN: Hamas kroppskameror: Se när terroristerna attackerar

Sammantaget uttrycker 57 procent av Gazaborna åtminstone en något positiv åsikt om Hamas, tillsammans med liknande procentandelar palestinier på Västbanken (52 procent) och östra Jerusalem (64 procent) – även om Gazaborna som uttrycker denna åsikt om Hamas är färre än antal Gazabor som har en positiv syn på  Fatah (64 procent).

Det är dock organisationer som Islamiska jihad som får det mest utbredda folkliga stödet i Gaza. Ungefär tre fjärdedelar av invånarna uttrycker stöd för terrorgruppen.

När det gäller Iran, som starkt har stöttat och potentiellt hjälpt till att koordinera massakern, ser ungefär 30 procent av Gazaborna Teheran som antingen en ”vän med landet” eller säkerhetspartner.

Inte populära i arabländer

I flera arabländer är Hamas desto mindre populära. Förenade Arabemiraten och Saudiarabien är båda länder där stödet till Hamas har kollapsat. Vid första omröstningen 2014 (och igen 2017) uttryckte ungefär hälften av Arabemiratens medborgare (44 respektive 48 procent) positiva åsikter om Hamas. Men i augusti 2023 uttryckte bara 17 procent en positiv syn.

En liknande utveckling kan ses i Saudiarabien där bara tio procent uttryckte en positiv uppfattning i augusti, medan 48 procent säger att deras åsikt är mycket negativ.

Samtidigt ser majoriteter i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten Israel som internt svagt och splittrat. På frågan i augusti instämde 70 procent av saudierna och 72 procent i Arabemiraten åtminstone ”något” om att ”israelernas massprotester mot Netanyahus regering visar att Israel är ett svagt och djupt splittrat land som kan besegras en dag”.

LÄS ÄVEN: Hamas hade ledningscentral under barnsjukhus