Den redan mer än ett halvår fördröjda svenska anslutningen till den västliga militäralliansen Nato ser nu ut att försenas ytterligare – och utan något bortre datum. Detta efter att Turkiet meddelat att man återigen skjuter ratificeringen av Sverige, denna gång på obestämd framtid.

Den turkiska regimen med president Erdogan i spetsen är fortfarande missnöjd med Sveriges agerande i en rad frågor. Och den förhoppning om att det turkiska utrikesutskottet på torsdagen sent om sider skulle ge klartecken för att godkänna Sverige grusas nu. I stället skjuter man beslutet om Sveriges Natomedlemskap och det utan någon bortre tidsgräns.

Bricka i flygplansförhandlingar med USA

Enligt bedömare vill man utöver den konkreta kritiken också hålla Sverige på halster som ett trumfkort i förhandlingar med USA om att få köpa det amerikanska stridsflygplanet F-16. Bland amerikanska politiker råder delade meningar om lämpligheten i att muta Erdogan med en sådan affär för att blidka honom i Sverige-frågan.

När frågan om ja eller nej till svenskt Natomedlemskap kan tas upp igen i Turkiets utrikesutskott är det ingen som vet. Något nytt datum för omröstning är inte satt. Även när ett sådant meddelas är saken långt ifrån biff.

Osäkerheten är fortfarande stor kring om det blir ett ja eller nej i utskottet. Många faktorer kan påverka det.

Sannolikt att parlamentet röstar som utskottet

Vad man med relativt stor sannolikhet kan säga är att det turkiska parlamentet som fäller det slutgiltiga avgörandet kommer att rösta på samma sätt som utskottet. Men det finns också en möjlighet att parlamentet säger nej även efter ett ja i utskottet.

Men först ska det nu hållas nya debatter i frågan. Det turkiska utrikesutskottets ordförande, Fuat Oktay, säger att det finns en möjlighet att utskottet tar upp frågan igen redan nästa vecka men det kan också dröja avsevärt längre.